Viborg Handel er din lokale partner

Med opbakning fra ca. 250 virksomheder i Viborg.

Viborg Handel repræsenterer ca. 250 medlemmer indenfor detailhandel, service og liberale erhverv, som i fællesskab støtter bestræbelserne på at udvikle Viborgs position som handelsby. Foreningen er ikke offentligt støttet og har kontor i Erhvervenes Hus i Viborg.

Viborg Handel sørger bl.a. for:

  • Markedsføring af handelsbyen Viborg i egne aviser og andre medier.
  • Planlægger og gennemfører aktiviteter, kampagner og større events såsom Open by Night, sommerjazz, juleaktiviteter, streetparades og meget mere.
  • Står bag det elektroniske Viborg gavekort, som kan anvendes mere end 100 forskellige steder i Viborg.
  • Viborg Kundekort, der giver mulighed for at låne op til 30.000 kr.
  • Administrerer julebelysningen i Viborg.
  • Har overordnet kontakt til offentlige myndigheder.
  • Varetager medlemmernes interesser.
  • Arbejder for samarbejde mellem turisme, kultur og handel for at opnå synergieffekt og afledt omsætning.

Viborg Handel er din synlige hjælper i det lokale byliv, hvor vi i fællesskab skal løfte vores dejlige by.

Vi udvikler arrangementer, har egne aviser og i det hele taget ønsker Viborg Handel at bakke op omkring butikkerne og detailhandlen i Viborg.

Se mere på Handel i Viborg

bubble