Mønsted Kalkgruber syd for Hjarbæk Fjord er en smuk lokation at besøge

Mønsted Kalkgruber ligger ved Mønsted syd for Hjarbæk Fjord og vest for Viborg. Kalkgruberne er huler i et overfladenært kalklag, hvor der i mange århundreder er blevet brudt kalk, blandt andet til fremstilling af mørtel til opbygning af kirker og klostre. 

I mange århundreder drev de lokale bønder minevirksomheden, indtil i 1872, hvor rettighederne til kalken blev solgt til Mønsted Kalkværker. Helt frem til 1953 var der kalkbrydningsaktiviteter i minen.

Kalken ligger nogle steder i Nordjylland meget tæt på jordoverfladen. Dette skyldes et tykt saltlag i undergrunden under kalken. Laget af salt blev aflejret på et tidspunkt, hvor området var dækket af et lavvandet hav. Saltet har en lille massefylde i forhold til andre aflejrede lag.

På grund af dette 'flyder' saltet langsomt mod overfladen, mens de tungere lag 'synker' ned i undergrunden. Når saltet bevæger sig mod overfladen, skubber det blandt andet kridt og kalk foran sig. Når saltlaget når grundvandet, stiger det ikke højere, da vandet opløser det og fører det bort. Kun opløste mineraler bliver tilbage og danner en gipskalot oven på saltlaget.

Kilde: Wikipedia


Følg med på Facebook

bubble