Ét alsidigt revisionsfirma

Revisionsaktieselskabet Ib Rohde er et alsidigt revisionsfirma. Vi udfører opgaver inden for revision, regnskabs- og skattemæssig assistance, budgettering og økonomisk rådgivning. Desuden er vi virksomhedernes nære samtalepartner om alt inden for virksomhedsledelse.

Det er særligt de mindre og mellemstore virksomheder i det midtjyske område, vi henvender os til, og en stor del af kunderne er aktie- og anpartsselskaber.

Vi lægger stor vægt på et nært, personligt samarbejde med vore kunder, så vi kan tage hensyn til den enkeltes ønsker og behov, og vi fungerer ofte som sparringspartnere for ledelsen.

Firmaet begyndte i Kjellerup i 1976, hvor Ib Rohde var kompagnon fra 1986 til 1995. I dag ejes firmaet af Ib Rohde og Heinrich Bornhøft, som indtrådte som partner i 2007.

Fra august 2014 har firmaet etableret kontorsted i Viborg. Afdelingen drives fra nye lokaler i Toldboden 3, 2.sal.

bubble