Paletten

Viborgs spillested

Paletten er fra 1993 og er etableret i en gammel biograf med 2 sale - Lille sal med op til 140 pladser og Store Sal med op til 400 pladser.

Paletten er Viborgs spillested og benævnes Spillestedet Paletten. Hovedaktiviteten er præsentation af koncerter med rytmisk musik, endvidere er Paletten omdreningspunktet og kraftcentret for den rytmiske musik i Viborg og Omegn.

Koncert aktiviteterne foregår primært torsdag, fredag, lørdag. På de øvrige hverdag udlejes Paletten til andre aktiviteter, idet kulturelle aktiviteter har fortrinsret.

Paletten er en selvejende institution og har en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er Palettens øverste myndighed. Palettens daglige drift varetages af 2 faste medarbejdere og et stort korps af frivillige - Paletkorpset. Paletkorpset og bestyrelsens arbejde er ulønnet.

Spillestedet Paletten vælger kvalitet fremfor kvantitet. Musikals præsenteres primært rock inkl. blues, blues/rock, hip hop, metal, folkrockk og electronica og i mindre grad pop (mainstream), jazz, folk og world. Hovedvægten lægges på danske navne, dog præsenteres internationale navne, når relevante muligheder opstår.


Følg med på Facebook

bubble