Kunstige Tange Sø er en naturperle.

Tange Sø er Danmarks største kunstige sø. Den ligger i Region Midtjylland mellem Ans og Bjerringbro. Søen ejes af Gudenaacentralen a.m.b.a..

Tange Sø blev anlagt som vandkraftsø til Tangeværket ved opstemning af Gudenåen i 1918-21. Opstemningen oversvømmede ca. 13 km af Gudenåen. Beplantningen og bygninger fra de sløjfede seks gårde og 20 huse blev fjernet ved etableringen af hensyn til fiskeriet.

Vandspejlet ligger mellem 12,57 og 13,57 m afhængig af vandføringen. Søbredden ved Ans består af sand og græs, og søbunden er sand og sten. Tange Sø modtager vand fra Gudenåen, Borre Å og Tange Å. Afløbet fra Tange Sø findes ved Tangeværket, hvorfra Gudenåen løber videre til udmundingen i Randers Fjord.

Under den 13 km lange sø lå de vigtigste gydepladser for den tidligere så berømte Gudenålaks. Før Tange Sø blev dannet, lå der, specielt på denne strækning, et helt unikt naturområde, hvor Gudenåen før Tange Sø kom til, havde et fald på 10 meter. Det betød et hastigt strømmende vandløb med fine gydepladser til laksen. Der er kræfter i gang for at nedlægge søen.

Kilde: Wikipedia

bubble