3. januar 2023

Aktivitetsdag .. søg midler

Boligselskabet Sct. Jørgen ser det sociale arbejde som en vigtig faktor!

Skal jeres afdeling holde et særligt arrangement i foråret eller på tur til sommer? Så er der frist for at søge tilskud i AKTIVITETSPULJEN 1. februar.
 

Aktivitetsstøtte/aktivitetspuljen 

Boligselskabet Sct. Jørgen anser det sociale arbejde, og aktiviteterne der foregår i boligafdelingerne for en vigtig faktor for trivslen og sundheden blandt beboerne.

Der er derfor oprettet en central pulje med midler på kr. 100.000 årligt til at understøtte decentrale aktiviteter i boligafdelingerne. Støtten kan søges 2 gange årligt.

De decentrale sociale aktiviteter kan bl.a. bestå af sociale aktiviteter, netværksgrupper, støtte til hjælp af grupper og sundhedsmæssige aktiviteter. Der søges om støtte om medfinansiering af de lokale aktiviteter.

Eksempler på aktiviteter kan være:
• Foredrag eller musik – besøg af kunstner / oplægsholder
• Beboerture for forskellige målgrupper af beboere
• Sport - sundhedsaktiviteter og remedier til dette
• Sociale caféer, samværs aktiviteter, netværksgrupper

 
 

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble